محمدرضا دوست محمدیان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

مبانی برق 2

نمره این درس شامل نمره تمرین، پروژه و نمره امتحان و کوئیز است.

تصمیم گرفته شد در بعضی جلسات انلاین درس بدون اعلام قبلی کوئیز گرفته شود.

شماره تمرینها در زیر امده و باید تا تاریخ مقرر به استاد درس ایمیل شود. در صورت تحویل بعد از تاریخ مقرر شده درصد زیادی از نمره تمرین کسر میگردد. کتاب درس که شماره تمرینها از آن داده شده به همراه جزوه فارسی درس در قسمت دانلود موجود است. پروژه درس را از قسمت دانلود دریافت کرده و پس از انجام پروژه فایلهای مربوطه را تا تاریخ مقرر به استاد درس ایمیل کنید. پروژه ها باید به صورت فردی انجام شود و در صورت کپی کردن پروژه دیگران و مشابه بودن پروژه دو نفر هریک از دو نفر نصف نمره کل را دریافت خواهند کرد.

توجه: کلاسها حول و حوش ساعت 8:20 یا 8:30 شروع میشود. 

امتحان درس بصورت مجازی به مدت 90 دقیقه برگزار خواهد شد. امتحان به صورت کتاب باز و دارای 3 یا 4 سوال تشریحی است که پاسخ  به صورت انلاین در محل مشخص شده تایپ می شود یا روی یک کاغذ نوشته شده و عکس ان اپلود می شود. در صورت اشکال در سیستم پاسخها به ایمیل استاد فرستاده شود.

امتحان میانترم در تاریخ 3شنبه 24 فروردین ساعت کلاس 8:30 تا 10:00 برگزار میشود

شماره تمرینهای مبانی برق 2

فصل 5: 70و81و98و100و102 ، تاریخ تحویل: هفته سوم ترم

فصل 15: 13و19و31و35و46و64و72 ، تاریخ تحویل: هفته ششم ترم

فصل 16: 31و41و58و76 ، تاریخ تحویل: هفته نهم ترم

فصل 17:  8و25و30و52 ، تاریخ تحویل: هفته یازدهم ترم

تمرینها را به ایمیل زیر بفرستید:

 doost@semnan.ac.ir

در صورت بروز مشکل در ایمیل دانشگاه سمنان ایمیل زیر را رد نظر بگیرید:

mrdoost@gmail.com

پروژه درس مبانی برق 2 در قسمت دانلود در بخش پروژه درسی موجود است. لطفا یک گزارش شامل توضیح فرمولها و نتایج و نمودارها را تا تاریخ 10 خرداد به ایمیل فوق ارسال کنید.

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : مبانی برق 2 , بازدید:1020 , تاریخ انتشار : 1399/01/28