محمدرضا دوست محمدیان

درباره من

دکتر محمدرضا دوست محمدیان
image

استادیار گروه آموزشی مکاترونیک ( مکانیک ) @ دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محمدرضا دوستمحمدیان مدرک کارشناسی و ارشد خود را در سالهای 1386و 1388از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک در زمینه کاری سیستمهای کنترل و رباتیک دریافت کرده است.  مدرک دکترای خود را در سال 1394 از دانشگاه تافتز آمریکا در مهندسی برق در زمینه کنترل و تخمین شبکه ها با کاربرد خاص در شبکه های اجتماعی دریافت کرده است.ایشان از سال 1394 تا 1396 در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به عنوان پسادکترا در زمینه کنترل اپیدمی و از سال 1396 تا 1397 مدتی در پژوهشگاه مخابرات ایران روی کاربردهای اینترنت اشیا در شبکه کار کرده است. ایشان در حال حاضر استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان است و در زمینه کنترل، پردازش سیگنال و بهینه سازی کار میکند....

محقق گوگل

(1400/1/23)

استنادات

303

h-index

9

i10-index

8

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1400/1/20)

استنادات

211

مقالات

28

h-index

7

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1386

کارشناسی

صنعتی شریف

1386-1388

کارشناسی ارشد

صنعتی شریف

1389-1394

دکترا

تافتز امریکا

1394-1396

پسادکترا

صنعتی شریف

تجارب

1396

پژوهشگر

پژوهشگاه مخابرات ایران

مهارت ها

کنترل هماهنگ گروههای ربات

کنترل ساختاری شبکه ها با کاربرد در شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیا

تخمین توزیعی سیستمهای دینامیکی

اولویت های پژوهشی

اینترنت اشیا

کنترل شبکه ها

شبکه های اجتماعی

سیستمهای چند عاملی

رباتیک و مکاترونیک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Minimal Sufficient Conditions for Structural Observability/Controllability of Composite Networks via Kronecker Product
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*, Usman A. Khan
Recovering the Structural Observability of Composite Networks via Cartesian Product
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*
Observational Equivalence in System Estimation: Contractions in Complex Networks
IEEE TRANSACTIONS ON NETWORK SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمیدرضا ربیعی, هومن ضرابی, usman Khan
Structural cost-optimal design of sensor networks for distributed estimation
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS(2018)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمیدرضا ربیعی, Usman Khan
طراحي، مدلسازي و كنترل يك پهپاد چند موتوره تحت نيروي عكس العمل جت آب
اردو عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مفهومي ربات توانبخشي با هدف باز آموزي حركات زانو و مچ پا با قابليت همزمان تشخيص و درمان
حزباوي فردوس(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و مدلسازي شبكه زنجيره اي هوشمند ماشين آلات در خط توليد صنايع غذايي بر پايه اينترنت اشياء
دريائي سروش(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
linear servomotor   (17 بار دانلود)
piezo linear motor   (12 بار دانلود)
Voice Coil Actuator   (14 بار دانلود)
Stepper Micromotor   (21 بار دانلود)
Pneumatic   (14 بار دانلود)
Pendulum   (14 بار دانلود)
Voice Coil Motor   (12 بار دانلود)
eTrack Linear Slide with Servo Motor   (14 بار دانلود)
ویدیو 13   (34 بار دانلود)
ویدیو 12   (38 بار دانلود)
ویدیو 11   (31 بار دانلود)
ویدیو 10   (33 بار دانلود)
ویدیو 9   (25 بار دانلود)
ویدیو 8   (31 بار دانلود)
ویدیو 7   (34 بار دانلود)
کتاب کنترل دیجیتال   (58 بار دانلود)
زبان تخصصی مکانیک 2   (419 بار دانلود)
زبان تخصصی مکانیک 1   (263 بار دانلود)
ویدیو 6   (43 بار دانلود)
ویدیو 5   (47 بار دانلود)
ویدیو 4   (55 بار دانلود)
ویدیو 3   (63 بار دانلود)
ویدیو 2   (51 بار دانلود)
ویدیو 1   (105 بار دانلود)
جزوه فارسی مبانی برق 2   (346 بار دانلود)
جزوه فارسی مبانی برق 1   (279 بار دانلود)
پروژه مکاترونیک 1   (143 بار دانلود)
پروژه مبانی برق 2   (385 بار دانلود)
پروژه مبانی برق 1   (331 بار دانلود)
ladder programming PLC   (320 بار دانلود)
کتاب مبانی برق   (940 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
زبان تخصصی مکانیک   (238 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مبانی برق 1   (463 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مبانی برق 2   (445 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مکاترونیک 1   (255 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکاترونیک
مکاترونیک 2   (209 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکاترونیک
شبکه عصبی مصنوعی   (215 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکاترونیک - طراحی کاربردی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک
doost@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس