محمدرضا دوست محمدیان

درباره من

دکتر محمدرضا دوست محمدیان
image

استادیار گروه آموزشی مکاترونیک ( مکانیک ) @ دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محمدرضا دوستمحمدیان مدرک کارشناسی و ارشد خود را در سالهای 1386و 1388از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک در زمینه کاری سیستمهای کنترل و رباتیک دریافت کرده است.  مدرک دکترای خود را در سال 1394 از دانشگاه تافتز آمریکا در مهندسی برق در زمینه کنترل و تخمین شبکه ها با کاربرد خاص در شبکه های اجتماعی دریافت کرده است.ایشان از سال 1394 تا 1396 در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به عنوان پسادکترا در زمینه کنترل اپیدمی و از سال 1396 تا 1397 مدتی در پژوهشگاه مخابرات ایران روی کاربردهای اینترنت اشیا در شبکه کار کرده است. ایشان در حال حاضر استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان است و در زمینه کنترل، پردازش سیگنال و بهینه سازی کار میکند....

محقق گوگل

(1403/3/7)

استنادات

789

h-index

17

i10-index

29

مؤلفین همکار

20

اسکوپوس

(1403/3/7)

استنادات

544

مقالات

51

h-index

14

مؤلفین همکار

23

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1386

کارشناسی

صنعتی شریف

1386-1388

کارشناسی ارشد

صنعتی شریف

1389-1394

دکترا

تافتز امریکا

1394-1396

پسادکترا

صنعتی شریف

تجارب

1396

پژوهشگر

پژوهشگاه مخابرات ایران

مهارت ها

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

رهیابی اهداف متحرک با شبکه حسگر

کنترل هماهنگ گروههای ربات

کنترل ساختاری شبکه ها با کاربرد در شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیا

تخمین توزیعی سیستمهای دینامیکی

اولویت های پژوهشی

اپیدمی در شبکه ها

رهیابی اهداف متحرک

رباتیک و مکاترونیک

اینترنت اشیا

کنترل شبکه ها

شبکه های اجتماعی

سیستمهای چند عاملی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/01
Observational Equivalence in System Estimation: Contractions in Complex Networks
IEEE TRANSACTIONS ON NETWORK SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمیدرضا ربیعی, هومن ضرابی, usman Khan
Distributed Estimation Recovery Under Sensor Failure
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS(2017)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمیدرضا ربیعی, هومن ضرابی, usman Khan
Structural cost-optimal design of sensor networks for distributed estimation
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS(2018)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمیدرضا ربیعی, Usman Khan
Minimal Sufficient Conditions for Structural Observability/Controllability of Composite Networks via Kronecker Product
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*, Usman A. Khan
Recovering the Structural Observability of Composite Networks via Cartesian Product
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*
Cyber-Social Systems: Modeling, Inference, and Optimal Design
IEEE SYSTEMS JOURNAL(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمیدرضا ربیعی, Usman A. Khan
On the controllability of clustered Scale-Free networks
Journal of Complex Networks(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*, Usman A. Khan
Centrality‑based epidemic control in complex social networks
Social Network Analysis and Mining(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمیدرضا ربیعی, Usman A. Khan
On the Complexity of Minimum-Cost Networked Estimation of Self-Damped Dynamical Systems
IEEE TRANSACTIONS ON NETWORK SCIENCE AND ENGINEERING(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*, Usman A. Khan
Minimal Driver Nodes for Structural Controllability of Large-Scale Dynamical Systems: Node Classification
IEEE SYSTEMS JOURNAL(2020)
^محمدرضا دوست محمدیان*
Finite-Time Stability Under Denial of Service
IEEE SYSTEMS JOURNAL(2021)
^محمدرضا دوست محمدیان*, Nader Meskin
On the Observability and Controllability of Large-Scale IoT Networks: Reducing Number of Unmatched Nodes via Link Addition
IEEE Control Systems Letters(2021)
^محمدرضا دوست محمدیان*, حمید ربیعی
Distributed delay-tolerant strategies for equality-constraint sum-preserving resource allocation
SYSTEMS & CONTROL LETTERS(2023)
^محمدرضا دوست محمدیان, A aghasi, Maria Vrakopoulou, Hamid R. Rabiee, Usman A. Khan, Themistoklis Charalambous
Infection curve flattening via targeted interventions and self-isolation
Social Network Analysis and Mining(2023)
^محمدرضا دوست محمدیان, Houman Zarrabi, Azam Doustmohammadian, Hamid R Rabiee
Distributed Energy Resource Management: All-Time Resource-Demand Feasibility, Delay-Tolerance, Nonlinearity, and Beyond
IEEE Control Systems Letters(2023)
^محمدرضا دوست محمدیان
تحليل تغييرات دور موتور EF7 با حذف كاركرد يك سيلندر به منظور كنترل و صحه گذاري كمپرس سيلندر
حبيب نژاد باروق اكبر(تاریخ دفاع: 1400/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راهبرد هاي مشاركتي مكان يابي بهينه مراكز خدماتي خودگردان براي مساله كنترل پوشش
نان بده ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و مدلسازي شبكه زنجيره اي هوشمند ماشين آلات در خط توليد صنايع غذايي بر پايه اينترنت اشياء
دريائي سروش(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مفهومي ربات توانبخشي با هدف باز آموزي حركات زانو و مچ پا با قابليت همزمان تشخيص و درمان
حزباوي فردوس(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، مدلسازي و كنترل يك پهپاد چند موتوره تحت نيروي عكس العمل جت آب
اردو عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
control book 2   (56 بار دانلود)
control book 1   (59 بار دانلود)
پروژه کنترل دیجیتال   (353 بار دانلود)
computer controlled systems   (112 بار دانلود)
Annotated book final 2   (373 بار دانلود)
networks   (158 بار دانلود)
کتاب   (269 بار دانلود)
​الگوریتم ژنتیک   (459 بار دانلود)
​​شبکه عصبی مصنوعی 4   (1564 بار دانلود)
​​شبکه عصبی مصنوعی 3   (820 بار دانلود)
​​شبکه عصبی مصنوعی 2   (3319 بار دانلود)
​​شبکه عصبی مصنوعی 1   (470 بار دانلود)
linear servomotor   (410 بار دانلود)
piezo linear motor   (353 بار دانلود)
Voice Coil Actuator   (346 بار دانلود)
Stepper Micromotor   (411 بار دانلود)
Pneumatic   (364 بار دانلود)
Pendulum   (360 بار دانلود)
Voice Coil Motor   (355 بار دانلود)
eTrack Linear Slide with Servo Motor   (352 بار دانلود)
ویدیو 13   (395 بار دانلود)
ویدیو 12   (419 بار دانلود)
ویدیو 11   (317 بار دانلود)
ویدیو 10   (400 بار دانلود)
ویدیو 9   (321 بار دانلود)
ویدیو 8   (364 بار دانلود)
ویدیو 7   (396 بار دانلود)
کتاب کنترل دیجیتال   (591 بار دانلود)
زبان تخصصی مکانیک 2   (1522 بار دانلود)
زبان تخصصی مکانیک 1   (1538 بار دانلود)
ویدیو 6   (379 بار دانلود)
ویدیو 4   (430 بار دانلود)
ویدیو 5   (419 بار دانلود)
ویدیو 3   (435 بار دانلود)
ویدیو 2   (406 بار دانلود)
ویدیو 1   (559 بار دانلود)
جزوه فارسی مبانی برق 2   (1584 بار دانلود)
جزوه فارسی مبانی برق 1   (1220 بار دانلود)
پروژه مکاترونیک 1   (573 بار دانلود)
پروژه مبانی برق 2   (1161 بار دانلود)
پروژه مبانی برق 1   (861 بار دانلود)
ladder programming PLC   (748 بار دانلود)
کتاب مبانی برق   (2195 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آز ارتعاشات   (364 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
زبان تخصصی مکانیک   (824 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مبانی برق 1   (1055 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مبانی برق 2   (1188 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مکاترونیک 1   (739 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکاترونیک
مکاترونیک 2   (615 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکاترونیک
شبکه عصبی مصنوعی   (705 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکاترونیک - طراحی کاربردی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک
doost@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس